Lam sóng cao LSC58013

145,000 

Code: LSC58013

Kích thước: 29 x 204 x 3000mm