Lam sóng cao LSC60046

145,000 

Code: LSC60046

Kích thước: 29 x 204 x 3000mm