Lam sóng cao LSC60124

145,000 

Code: LSC60124

Kích thước: 29 x 204 x 3000mm