Lam sóng cao LSC60175

145,000 

Code: LSC60175

Kích thước: 29 x 204 x 3000mm