Lam sóng cao LSC8594

145,000 

Code: LSC8594

Kích thước: 29 x 204 x 3000mm