Lam sóng cao LSC8845

135,000 

Code: LSC8845

Kích thước: 29 x 204 x 3000mm