Lam sóng cao LSC9196

145,000 

Code: LSC9196

Kích thước: 29 x 204 x 3000mm