Lam sóng cao LSC9688-27

145,000 

Code: LSC9688-27

Kích thước: 29 x 204 x 3000mm