Lam sóng thấp LS60175

112,000 

Code: LS60175

Kích thước: 16 x 204 x 3000mm