Lam sóng thấp LS9688-27

112,000 

Code: LS9688-27

Kích thước: 16 x 204 x 3000mm