Nẹp V ngoài PCV-9341

50,000 

Code: PCV-9341

Kích thước: 40 x 40 x 3000mm