Phào cân PC55-50058B

60,000 

Code: PC55-50058b

Kích thước: 23 x 55 x 3000mm