Phào cân PC55-50077

60,000 

Code: PC55-50077

Kích thước: 23 x 55 x 3000mm