Phào cân PC55-58013

60,000 

Code: PC55-58013

Kích thước: 23 x 55 x 3000mm