Phào cân PC55-60175

60,000 

Code: PC55-60175

Kích thước: 23 x 55 x 3000mm