Phào cân PC55-68002

60,000 

Code: PC55-68002

Kích thước: 23 x 55 x 3000mm