Phào cân PC55-8594

60,000 

Code: PC55-8594

Kích thước: 23 x 55 x 3000mm