Phào cân PC55-8845

60,000 

Code: PC55-8845

Kích thước: 23 x 55 x 3000mm