Phào cân PC55-9579

60,000 

Code: PC55-9579

Kích thước: 23 x 55 x 3000mm