Phào cân PC55-S89072

60,000 

Code: PC55-S89072

Kích thước: 23 x 55 x 3000mm