Phào cửa sổ PCS65-60175

80,000 

Code: PCS65-60175

Kích thước: 24 x 65 x 3000mm

Thương hiệu: NTA