Phào góc trong G2-50058B

45,000 

Code: G2-50058B

Kích thước: 27 x 27 x 3000mm