Phào góc trong G2-50077

45,000 

Code: G2-50077

Kích thước: 27 x 27 x 3000mm