Phào góc trong G2-58013

45,000 

Code: G2-58013

Kích thước: 27 x 27 x 3000mm