Phào góc trong G2-68002

45,000 

Code: G2-68002

Kích thước: 27 x 27 x 3000mm