Phào góc trong G2-85003

45,000 

Code: G2-85003

Kích thước: 27 x 27 x 3000mm