Phào góc trong G2-8835

45,000 

Code: G2-8835

Kích thước: 27 x 27 x 3000mm