Phào góc trong G2-9579

45,000 

Code: G2-9579

Kích thước: 27 x 27 x 3000mm