Phào góc trong G2-9756

45,000 

Code: G2-9756

Kích thước: 27 x 27 x 3000mm