Phào góc trong G2-S89072

45,000 

Code: G2-S89072

Kích thước: 27 x 27 x 3000mm