Phào góc trong G2-8894

45,000 

Code: G2-8894

Kích thước: 27 x 27 x 3000mm