Phào cân PC55-50066B

60,000 

Code: PC55-50066B

Kích thước: 23 x 55 x 3000mm